พิธีเปิดกิจกรรม 5ส

Posted by | No Tags | ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน พิธีเปิดกิจกรรม 5ส

วันที่ 23 มิถุนายน 2557 คุณวัฒนา เรืองหิรัญวนิช รองกรรมการ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม 5 ส Big Cleaning Day ซึ่งเป็นพื้นฐานที่จะนำพวกเราก้าวสู่ระบบมาตรฐานสากล นับเป็นก้าวแรกที่พวกเราเริ่มร่วมมือร่วมใจกันทำกิจกรรมและระบบ เพื่อพัฒนาองค์กร สภาวะสิ่งแวดล้อมให้สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน และมีการจัดการจัดการที่ถูกต้องและเป็นระบบมากขึ้น


No Comments

Comments are closed.