พรีสลิง SL2 4/4

พรีสลิง

สลิงรุ่น

มีหูใน,เสริมขอบกันฉีก
เหมาะกับแป้ง,ปุ๋ย,ข้าวสาร,น้ำตาล