พรีสลิง SL2 4/0

พรีสลิง

สลิงรุ่น

ไม่มีขอบกันฉีก ,ไม่มีหูใน
เหมาะกับ ปูนExport