จัมโบ้แบ็ก FBTC4 4/2

จัมโบ้แบ็ค

ถุงจัมโบ้รุ่น

ทรงกลม,ก้นปล่อง,ปากปล่อง