จัมโบ้แบ็ก FBT4 4/4

จัมโบ้แบ็ค

ถุงจัมโบ้รุ่น

4หู,มีสลิงห่วง,
หูอ้อมก้น,ปากปล่อง,ก้นปล่อง
ใช้สำหรับเครนและโฟร์คลิฟท์