จัมโบ้แบ็ก FBT4 4/2

จัมโบ้แบ็ค

ถุงจัมโบ้รุ่น

4 หู,เบลท์โยง,หูอ้อมก้น,ปากปล่อง,ก้นปล่อง
ใช้สำหรับเครนและโฟร์คลิฟท์