จัมโบ้แบ็ก FBT4 4/0

จัมโบ้แบ็ค

ถุงจัมโบ้รุ่น

4 หู,หูอ้อมก้น,
ปากปล่อง,ก้นปล่อง
ใช้สำหรับโฟร์คลิฟท์