จัมโบ้แบ็ก FB6 4/2

จัมโบ้แบ็ค

ถุงจัมโบ้รุ่น

4 หู,มีเบลท์โยง,ปากปล่องก้นปล่อง,มีฝาปิดก้น
ใช้สำหรับเครนและโฟร์คลิฟท์