จัมโบ้แบ็ก FB6 4/0

จัมโบ้แบ็ค

ถุงจัมโบ้รุ่น

ปากปล่อง,ก้นปล่อง