จัมโบ้แบ็ก FB3 4/4

จัมโบ้แบ็ค

ถุงจัมโบ้รุ่น

ปากปล่อง,ก้นปิด,มีห่วง
ใช้เวียนรอบเดียว (One way)
เหมาะสำหรับเครนและโฟร์คลิฟท์