พิธีมอบใบรับรองระบบ ISO9001:2008

Posted by | No Tags | กิจกรรม | ปิดความเห็น บน พิธีมอบใบรับรองระบบ ISO9001:2008

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 สถาบัน SGS ประเทศไทยได้ให้การรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 แก่บริษัท เจอาร์ แพค จำกัด รับมอบโดยฝ่ายคณะบริหารของบริษัท ซึ่งพวกเราชาว เจ อาร์ แพค ทุกคนมีความภูมิใจในการก้าวสู่มาตรฐานสากลเกิดจากทุกฝ่ายที่มีความมุ่งมั่นที่จะใช้มาตรฐานการผลิตที่เป็นกระบวนการสำคัญที่สุดเพื่อเกิดความมั่นใจของลูกค้าว่าเราผลิต ภายใต้มาตรฐาน ISO 9001


No Comments

Comments are closed.