บริการตรวจ COVID-19 ให้พนักงาน

Posted by | No Tags | กิจกรรม | ปิดความเห็น บน บริการตรวจ COVID-19 ให้พนักงาน

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2564 ได้มีการตรวจ COVID-19 ให้กับพนักงานในบริษัท เจ อาร์ แพ็ค 100% ไม่พบผลเป็นบวกในพนักงานทุกคน


No Comments

Comments are closed.